Styrelsen KHK 2018

 

Ansa Borin, Bodil Holm  Eklund,  Agneta Flock,  Börje Andersson,  Lars Svedin.

Under torsdagen den 30 mars 2018 samlades ett 15-tal personer i Hölö kyrkskola för att närvara vid ideella föreningen Kulturcentrum Hölö Kyrkskolas årsmöte.

Föreningen är  förhandlingspart och tecknar avtal mellan  Hölö-Mörkö Kommundelsnämnden och de föreningar och enskilda personer som bedriver verksamhet i fastigheten, samt ha ett övergripande ansvar för marknadsföring av kulturcentrat. Kontakt: För mer information kontakta Ansa Borin  ansaminpost.nu  070-377 13 27

Styrelsen valdes vid årsmötet den 30 mars 2018 Ordförande Ansa Borin ansa.minpost@gmail.com viceordförande 2 år Börje Andersson/HBF ( 2 år) bumle.a@telia.com
Agneta Flock/filmklubben/sekreterare/ (1 år) agneta.flock@telia.com Bodil Holm-Eklund/SKHF (nyval 2 år) hasse.bodil@gmail.com Lars  Svedin/kassör (2 år) suppleant: Ägidius Ortler /SKHF/hemsidan /vicesekreterare (1 år) giddeortler@gmail.com suppleant: Karin Magnusson  Revisorer: Tage Gripenstam Eva Molnar Revisorersättare: Tomas Flock Valberedning: vakant