Sörmlandskustens Konst och Hantverksförening

Välkommen till föreningen!

observera: skhf har fått en ny e-mailadress: kontakt@skhfholo.se

Sörmlandskustens Konst- och Hantverksförening bildades i maj 2010 och är en ideell, religiöst och politiskt oberoende förening vars syfte är att främja lokal kulturell verksamhet.
Föreningen har till uppgift att inom område konst och hantverk väcka underhålla och breda intresset för eget skapande genom att anordna utställningar, kurser, seminarier, föreläsningar och temadagar för medlemmar och allmänheten.
Föreningen arrangerar en årlig utställning öppen för alla medlemmar som därigenom får möjlighet till försäljning och marknadsföring av sina alster. Antal medlemmar  ca. 80 st.

Medlemsavgiften är 150,-/år (200 kr för familjemedlemskap)
att sättas in på plusgiro 60 84 12 -3 eller bankgiro 776-5357
eller SWISCHA till  nummer  1232593317
Ange ditt namn –  e-postadress  –  tel –  adress.
Vi mailar löpande information till dig som har angett din mailadress.
epost till styrelsen:  kontakt@skhfholo.se
Besök gärna vår hemsida    kulturcentrumholokyrkskola.se     för att ta del av vad som händer på Kyrkskolan och i vår förening.
Ordförande i styrelsen år 2021 är Eva Molnar eva.d.molnar@gmail.com tel  070 486 95 13
Kassör Sandra Oerther sekreterare Lena Hansjons

Om du är intresserad av att ställa ut
din konst eller ditt hantverk gäller följande:
Ta kontakt med Utställningsgruppen Ulla Ericsson eller Märta Sällberg
ullaholo15@gmail.com. marta.sallberg@gmail.com

http://lt.se/nyheter/1.2146233