PROGRAM VÅREN 2024. Kulturcentrum Hölö Kyrkskola.

Utställningar i ”Gula Salen” våren 2024. öppet alla lör- och söndagar kl 11-15 obs Kaféet är öppet!!