Spinnverkstan


Spinnverkstan – Hantverkskollektivet i Hölö kyrkskola.

Länk till Spinnverkstan i Hölö kyrkskola på Facebook

Vi betalar medlemsavgift till Sörmlandskustens konst och hantverksförening.
Medlemsavgiften är 150 kr per år (samt 100 kr för familjemedlem)
att sättas in på plusgiro 60 84 12 -3 eller bankgiro 776-5357
Swisch 1232593317. Obs. vi påminner om inbetalning vid årets början.
Glöm inte att ange ditt namn och e-postadress, telefon och adress i samband med betalningen. Du får ett välkomstmail med div. information som bekräftelse. 

Deltagaravgifter till cirklar/ kurser på Kulturcentrum Hölö Kyrkskola
Avgifterna används bla till att betala våra lokalkostnader.
Kursledaren administrerar avgifterna och ABF bidragen.
Terminsavgift:     för medlem i SKHF    200 kr
                                för icke medlem         300 kr
Dagsavgift:            för medlem i SKHF      20 kr 
                                för icke medlem           50 kr
Deltagaravgift för workshops där det ingår fika för 50 kr.
Dagsavgift:            för medlem iSKHF       70 kr
                                för icke medlem          100 kr

Avgifterna ger oss möjligheten att arbeta i slöjdsalen med våra verktyg. Vävstolar, spinnrockar, kardningsmaskiner mm. Vi har tillgång till vår lokal när det passar oss att jobba där.
Varje tisdag kväll träffas Spinngruppen  och vi startar med en fika kring vårt stora arbetsbord 17.30 och sen ”lär vi av varandra” tills vi går hem vid ca. åttatiden. En hel del handarbetskunniga personer finns bland oss så alltid är det någon som kan lösa problemen som kan uppstå..
Tisdagskvällarna administreras som en ”kurs” och föreningen får ett bidrag från ABF på 60 kr som vi använder till lokalhyran. För fikat betalar du 25kr. Alla är hjärtligt välkommen !!!!

Hälsningar Lena Hansjons
för hantverkskollektivet.
08/55157266 eller 070/5358321
e-post: lena.hansjons@gmail.com

Varje höst sen några år håller vi öppet hus under en vecka för barn, ungdomar och föräldrar. Här kan du se vårt ambitiösa program.