Vill du hyra lokal?

OBS: ny mailadress till kontakt: Ansa Borin — ansa.minpost@gmail.com
Vill du hyra lokal?
(korttidsuthyrning)

Hör av dig til
Ansa Borin
070-377 13 27
ansa.minpost@gmail.com

Gula salen (utställningssalen), Café inkl. kök 

                                                             vecka     helg      heldag   halvdag

Förening inom kommunen    600:-       300:-      250:-     150:-

Förening utanför kommun     800:-       600:-      400:-     250:-
Privat/Företag                           1.200:-       800:-      600:-     400:-

Utställningar Café*                     vecka     helg
Förening inom kommunen       300:-     150:-
Förening utanför kommun       500:-      300:-
Övriga                                                   800:-     400:-
halvdag = 4 timmars uthyrning
*Avser utställning som pågår parallellt med öppen cafèverksamhet

Långtidsuthyrning
Hyreskontrakt över lång tid tecknas mellan Samhällsbyggnadskontoret och hyresgästen

Sabine Lundstedt
Markförvaltare/Jurist
Samhällsbyggnadskontoret
Upplåtelse & Tillstånd
Södertälje kommun
151 89 Södertälje
Tel: 08-523 026 38
Webb: www.sodertalje.se

Kurslokaler:
Gula Salen
Kaférummet
Spinnverkstan
SKHF´s föreningslokal