Styrelsen 2017

 

Ansa Borin, Bodil Holm  Eklund,  Agneta Flock, Gidde Ortler,
Börje Andersson, Lars Warg, Lars Ledin.

Under torsdagen den 30 mars 2017 samlades ett 15-tal personer i Hölö kyrkskola för att närvara vid ideella föreningen Kulturcentrum Hölö Kyrkskolas årsmöte.

Föreningen är  förhandlingspart och tecknar avtal mellan  Hölö-Mörkö Kommundelsnämnden och de föreningar och enskilda personer som bedriver verksamhet i fastigheten, samt ha ett övergripande ansvar för marknadsföring av kulturcentrat.
Kontakt:
För mer information kontakta
Ansa Borin  ansaminpost.nu  070-377 13 27

Styrelsen valdes vid årsmötet den 30 mars 2017

Ordförande
Ansa Borin
ansa.minpost@gmail.com

viceordförande 2 år
Börje Andersson/HBF ( 2 år)
bumle.a@telia.com

Agneta Flock/filmklubben/sekreterare/ (1 år)
agneta.flock@telia.com

Ägidius Ortler /SKHF/hemsidan /vicesekreterare (2 år)
giddeortler539@msn.com

Bodil Holm-Eklund/SKHF (nyval 2 år)
hasse.bodil@gmail.com

Lars Warg/HBF (1 år)

Lars  Ledin/kassör (2 år)

Revisorer:
Tage Gripenstam
Eva Molnar
Revisorersättare:
Tomas Flock

Valberedning:
Kaisa Karlsson
Söve Åkerlund

Vårens styrelsemöten   :
05  april  2017      kl 15.30