Cirklar/Kurser/Workshops

Krokikurser under hösten 2021
150,-kr per gång Anmäl dig till Kursledarna per mail.

Tisdag 19/10 12 – 15 Linda Walldaria undrawalldaria@outlook.com

Onsdag. 27/10 12 -15. Eleanor Byström. eleanor.bystrom@gmail.com

Tisdag 9/11 12 – 15 Linda Walldaria undrawalldaria@outlook.com

Onsdag. 17/11 12 -15. Eleanor Byström. eleanor.bystrom@gmail.com

Tisdag 23/11 12 – 15 Linda Walldaria undrawalldaria@outlook.com

Onsdag. 1/12 12 -15 Eleanor Byström. eleanor.bystrom@gmail.com

Tisdag 7/12 12 – 15 Linda Walldaria undrawalldaria@outlook.com


Sommarkollo 2021 av Björn som hyr Blå Salen.

På grund av Coronaviruset är alla nedanstående Cirklar,kurser och workshops inställda tillsvidare… fr.o.m. 17 mars 2020
Vi återkommer när vi fått fram nya tider för kurserna som enbart skjuts upp till senare………OBS: Spinnverkstan möts digitalt varje tisdag /kontakta Lena Hansjons om du vill vara med.

Slöjdklubb för barn

På måndagseftermiddagar håller vi slöjdklubb för barn. Klubben startar i februari och vi träffas 1-2 gånger i månaden. Kontakta Lena eller Ulla för mer information.

Spinnverkstaden
Under tisdagkvällar mellan 17:00 och 19:30 träffas Spinnverkstan.
För att knyta an till årets tema provar vi på att spinna för ryavävnad och den som vill får provväva.
Avgift för medlemmar: 200 kr för terminen eller 20 kr per gång.
Avgift för icke medlemmar: 300 kr för terminen eller 50 kr per gång.

Ryaprojektet ”Bakom Knuten”
/Se detaljinformation längre ned!


Vi träffas och experimenterar med ryaknutar. Vi testar och leker med färg, struktur, längd, mönster, bilder och knytteknik. Du behöver inte vara van vid vävning, vi experimenterar och hjälps åt. Ta med dig garn för knutar och inslag, antingen restgarner du har hemma eller garn du spinner för just ryaknutar. Det kommer att finnas provvarpar att utgå från.
anmälan lena.hansjons@gmail.com
Pris 500-600 kr beroende på antal

Konstgruppen
Vi är en liten grupp som träffas varje måndag 10.30 -13-00 och arbetar med olika tekniker och inspirerar varandra. Medan vi fikar samtalar vi om konst och konstutövande.


ÅterbrukSamhällsnyttan
På måndagskvällar mellan klockan 18 och 20 träffas den öppna återbruksgruppen samhällsnyttan. Vi arbetar med och lär ut reparation av kläder, underhåll och reparation av möbler med mera, efter önskemål.


Seniorverksamhet Slöjd och gemenskap 55+
På fredagar kl 11 – 15 börjar en mötesplats för personer över 65 år, med slöjd och gemenskap som tema. Kom och pröva på olika slöjdtekniker tillsammans med andra. Vi börjar fredag den 31 januari. Kontakta Lena för mer information.


Kontakta oss:
Lena Hansjons, 070-535 83 21
Pia Sjöstrand, 076-893 72 90
Ulla Ericsson, 08-551 575 50

Ryaprojektet
”Bakom knuten”

Årets tema är ”Bakom knyten” – en utställning om ryor och dess historia. Under våren hålls därför en helgkurs i enkel ryavävnad. Har du något att bidra med till utställningen, till exempel en ryakudde med proveniens eller något annat med ryaanknytning? Eller vill du bli medlem i SKHF och Spinnverkstan för att delta i arbetet med utställningen?

Mars – April – Kickoff och workshops

 • 7 mars kl 10-13 Kickoff för projektet ”Bakom knuten”. Föreläsning och bildvisning om rya och dess historia, Elisabet Jansson, Lena Hansjons och Pia Sjöstrand
 • 11 mars kl 17-20 Lär dig knyta rya, Pia Sjöstrand
 • 22 mars kl 11-15 Vattenbärarvante – lär dig ”sticka rya”, Marianne Särkinen
 • 5 april kl 11-15 Våttova med rya som inspiration, Märta Sällberg
 • 26 april kl 11-15 Väv rya på enkelt sätt, utan vävstol, Josefin Waltin
 • Tid ej klart, Väva rya i vävstol, vägledning och varpning, Lena Hansjons och Victoria Axelsson

Maj– oktober – Arbete i grupper

 • Knyt och väv rya, traditionellt och experimentellt
 • Knyt en grupprya
 • Inventera ortens ryabestånd, dokumentera, låna in
 • Planera utställningen samt planera för besökaraktiviteter – föreläsning och workshops
 • Hänga utställningen, göra utställningskatalog
 • Representera på utställningsdagarna och fixa fika
 • Hålla i workshops på utställningen

Juni och augusti – Avstämning

 • Alla grupper träffas för att visa varandra och stämma av hur långt man kommit i arbetet

Oktober – Färdigställande av utställningsalster

 • Allt ska vara klart till den 20 oktober

För allmänheten

Oktober – november

 • 31/10 Vernissage
 • Utställningsdagar, föreläsningar, workshops

Anmälan

Jag vill gärna vara med i arbetet med utställningen
”Bakom knuten”
Namn:
Mailadress:
Telefonnummer:
Jag vill vara med i gruppen/grupperna:

 • Knyt och väv rya, traditionellt och experimentellt, enskilt arbete
 • Knyt en grupprya
 • Inventera ortens ryabestånd, dokumentera, låna in
 • Planera utställningen samt planera för besökaraktiviteter – föreläsning och workshops
 • Hänga utställningen, göra utställningskatalog
 • Representera på utställningsdagarna och fixa fika
 • Hålla i workshops på utställningen
 • Jag kan tänka mig att vara sammankallande i gruppen

Skicka/lämna anmälan till Lena Hansjons eller Pia Sjöstrand
lena.hansjons@gmail.com och pia.s.sjostrand@gmail.com