Sörmlandskustens Konst och Hantverksförening

Välkommen till föreningen!

Sörmlandskustens Konst- och Hantverksförening bildades i maj 2010 och är en ideell, religiöst och politiskt oberoende förening vars syfte är att främja lokal kulturell verksamhet.
Föreningen har till uppgift att inom område konst och hantverk väcka underhålla och breda intresset för eget skapande genom att anordna utställningar, kurser, seminarier, föreläsningar och temadagar för medlemmar och allmänheten.
Föreningen arrangerar en årlig utställning öppen för alla medlemmar som därigenom får möjlighet till försäljning och marknadsföring av sina alster. Antal medlemmar  ca. 30 st.

Medlemsavgiften är 150,-/år (100 kr för familjemedlem)
att sättas in på plusgiro 60 84 12 -3 eller bankgiro 776-5357
eller SWISCHA till  nummer  1232593317
Ange ditt namn –  e-postadress  –  tel –  adress.
Vi mailar löpande information till dig som har angett din mailadress.
epost till styrelsen:  skhfholo@gmail.com
Besök gärna vår hemsida    kulturcentrumholokyrkskola.se     för att ta del av vad som händer på Kyrkskolan och i vår förening.
Ordförande i styrelsen år 2020 är Pia Sjöstrand pia.s.sjostrand@gmail.com tel 076 893 72 90

Konstgruppen har för närvarande ställt in sina måndagsmöten pga av Coronaviruset. Vi återkommer med information när vi vet mer om utvecklingen av pandemin…..
SKHF´s Medlemsutställning 2020 är tyvärr inställt likaså

Om du är intresserad av att ställa ut
din konst eller ditt hantverk gäller följande:
Ta kontakt med Karin Magnusson
072-715 13 15
karindockmakare@live.com

”Skulptur i parken”
Hej!
Nu blir det till att fundera över skulptur och installationer i vår trevliga trädgård
i Kulturcentrum Hölö Kyrkskola som skall stå fram till september-oktober 2021.
Invigning sker 6 juni kl 12.
Temat är fritt men materialet skall hålla hela
sommaren! Roligt om HELA trädgården kan utnyttjas så flera verk från er tas
tacksamt emot. Träd, buskar och naturligtvis gräsmattan skall användas.
Anmäl till marianne.kube@live.se ange material och teman. Skyltar talar om
vem som gjort verken och vilka teman/namn ni valt. Vi sammanställer en lista,
så om verken är till salu vid utställningens slut, kan även pris anges.
Bifoga anmälan; namn, tel.nr, e-mail, senast 24 maj!
Glöm inte betala SKHF medlemsavgift 150:- P.G. 608412-3 eller B.G. 776-5357
för at få medverka!
Med vänliga hälsningar
Marianne Kube