Sörmlandskustens Konst och Hantverksförening

Välkommen till föreningen!

LOPPIS PÅ KYRKSKOLAN 2022

Nu är det åter dags för vår årliga sommarloppis på Kyrkskolan för medlemmar i KHK och SKHF. 
Varje lördag och söndag från 2 juli till 31 juli  kl 11.00 – 15.00, är det loppis i Gula salen på Kyrkskolan, samt i SKHF:s lokal och utomhus i marknadsstånd, eller egna bord.
Vill du vara med och sälja i Gula salen eller utomhus är du välkommen att anmäla dig till Bodil Holm-Eklund på  tfn 070 36 68 509. Vi håller med bord i Gula salen, samt marknadsstånd utomhus. Vi kommer att vara två som vaktar i Gula salen vid varje tillfälle. Eftersom vi hjälps åt att vakta och ta betalt  måste allt vara märkt med namn och pris. Det som inte är märkt kommer att plockas bort från loppisen.  Vill du däremot vara med på loppisen i SKHF:s föreningslokal anmäler du dig till
Eva Molnar på tfn 070 48 69 513.  
Sista anmälningsdag är den 12 juni. Antalet platser är begränsat så först till kvarn gäller. Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till  ovanstående.

VÄLKOMMEN  

Sörmlandskustens Konst- och Hantverksförening bildades i maj 2010 och är en ideell, religiöst och politiskt oberoende förening vars syfte är att främja lokal kulturell verksamhet.
Föreningen har till uppgift att inom område konst och hantverk väcka underhålla och breda intresset för eget skapande genom att anordna utställningar, kurser, seminarier, föreläsningar och temadagar för medlemmar och allmänheten.
Föreningen arrangerar en årlig utställning öppen för alla medlemmar som därigenom får möjlighet till försäljning och marknadsföring av sina alster. Antal medlemmar  ca. 80 st.

Medlemsavgiften är 150,-/år (200 kr för familjemedlemskap)
att sättas in på plusgiro 60 84 12 -3 eller bankgiro 776-5357
eller SWISCHA till  nummer  1232593317
Ange ditt namn –  e-postadress  –  tel –  adress.
Vi mailar löpande information till dig som har angett din mailadress.
epost till styrelsen:  skhfholo@gmail.com
Besök gärna vår hemsida    kulturcentrumholokyrkskola.se     för att ta del av vad som händer på Kyrkskolan och i vår förening.
Ordförande i styrelsen år 2021 är Eva Molnar eva.d.molnar@gmail.com tel  070 486 95 13
Kassör Sandra Oerther sekreterare Lena Hansjons

Om du är intresserad av att ställa ut
din konst eller ditt hantverk gäller följande:
Ta kontakt med Utställningsgruppen Ulla Ericsson eller Märta Sällberg
ullaholo15@gmail.com. marta.sallberg@gmail.com