Program våren 2023

OBS.: Hela julimånad är det loppisverksamhet.
Höstens utställningar börjar återigen helgen den 4-5 /v31) augusti.