Bli medlem och Kontakt med SKHF

Välkommen som medlem i
Sörmlandskustens Konst- och Hantverksförening.

Sörmlandskustens Konst- och Hantverksförening bildades i maj 2010 och är en ideell, religiöst och politiskt oberoende förening  vars syfte är att främja lokal kulturell verksamhet.
Föreningen har till uppgift att inom område konst och hantverk väcka underhålla och breda intresset för eget skapande genom att anordna utställninger, kurser, seminarier, förläsninger och temadagar för medlemmar och allmänheten.
Föreningen arrangerar en årlig utställning öppen för alla medlemmar som därigenom får möjlighet till försäljning och marknadsföring av sina alster.
Du är varmt välkommen att delta i våra medlemsmöten, medlemsutställningar och andra aktiviteter!

Styrelsen: 2019
Ordf. Lena Hansjons, lena.hansjons@gmail.com Sekreterare: Gidde Ortler, giddeortler539@msn.com Kassör: Sandra Claudine Oerther,   cracra69@icloud.com Ledamöter  Sonia Wegler sonia@wegler.se, Björn Karlsson post@bjornkarlsson.com  Suppleanter  Nasim Aghili, Karin Magnusson, Ulla Tenman

Medlemsavgiften är 150 kr (100 kr för familjemedlem)
att sättas in på plusgiro 60 84 12 -3 eller bankgiro 776-5357
glöm inte att fylla i ditt namn och e-postadress, tel. adress
För att få tillgång till medlemsregistret www.kulturcentrumholokyrkskolan.se behöver du lösenordet som är ………….
Vi finns även på Facebook Antal medlemmar ca 50st.
PS.Varje söndag sköter SKHF Kyrkskolans café och vi välkomnar frivilliga krafter. Kontaktpersoner är Lena Hansjons tel 070-5358321

för hemsidan kontaktar
Gidde Ortler 070 560 560 7
giddeortler@gmail.com