Sörmlandskustens Konst- och Hantverksförening

SKHF logo liten
Sörmlandskustens Konst- och Hantverksförening bildades i maj 2010 och är en ideell, religiöst och politiskt oberoende förening vars syfte är att främja lokal kulturell verksamhet. Föreningen har till uppgift att inom område konst och hantverk väcka underhålla och breda intresset för eget skapande genom att anordna utställningar, kurser, seminarier, förläsningar och temadagar för medlemmar och allmänheten.
Föreningen arrangerar en årlig utställning öppen för alla medlemmar som därigenom får möjlighet till försäljning och marknadsföring av sina alster.

Antal medlemmar   ca.65 st.
Medlemsavgiften är 150,-/år (samt 100 kr för familjemedlem)
att sättas in på plusgiro 60 84 12 -3 eller bankgiro 776-5357
eller SWISCHA till  nummer  1232593317
glöm inte att fylla i ditt namn och e-postadress, tel. och adress.
Medlem blir du genom att sätta in denna summa
på plusgiro 60 84 12-3.
Välkommen i föreningen!
För att få tillgång till Medlemsregister
får du lösenordet när du blir medlem i ditt ”välkomstbrev”
epost till styrelsen:  skhfholo@gmail.com
Besök gärna vår hemsida regelbundet för att ta del av vad som händer på Kyrkskolan och i vår förening.