”Det är emot naturen!” – och andra svepskäl

Februari 2020
Februari fram till 1sta mars utställning i Kaféet alla söndagar kl 11-15
”Det är emot naturen!” – och andra svepskäl
En utställning av Ansa Borin om rätten att rösta, tala, tänka, cykla….
100-års jubileum av demokratins genombrott i Sverige