Om du vill ställa ut hos oss……..

Om du vill ställa ut hos oss……..
KULTURCENTRUM  HÖLÖ KYRKSKOLA

Om du är intresserad av att ställa ut din konst eller ditt hantverk gäller följande:
1. Skriv ett kort mejl till Ansa Borin     ansa.minpost@gmail.com
eller ring 070-377 13 27
där du presenterar dig själv, din utställningsidé och skicka med minst två    bilder på din konst/hantverk. Ansa svarar dig om och när det finns plats i lokalerna.

2. Vi hjälper till och ansvarar tillsammans med utställare vad gäller planering och hängning av utställning. Utställaren har tillgång till Gula Salen fr o m fredag kl 08 t o m måndag kl. 12.

3.Utställare betalar 300 kr (medlem) 600 kr (medlem utanför kommunen) eller privat 800 kr per helg för utställning i Gula Salen. Faktura från Södertälje kommun skickas till utställaren i samband med utställningen.

4.Utställare vaktar själv utställningen och för lista över antalet besökare i Gula Salens Gästbok.

5.Ett litet pentry i anslutning till Gula Salen kan användas vid vernissage om utställaren vill bjuda på kall dryck, nötter, salta pinnar etc. vid vernissage. Varma drycker, kaffebröd och smörgåsar serveras endast i Kulturcentrets Kafé.

6.En grundmall till utställningsaffisch med Kulturcentrum Kyrkskolans logga och ABF´s logga samt utställningens öppettider skickas till utställaren per mejl. Utifrån denna mall skapar du din egen affisch. Du affischerar själv. Affisch skall sitta på Kulturcentrum Kyrkskolans anslagstavla, på kaféets anslagstavla samt utanför utställningslokalen.

Maila gärna din affisch till hemsidans webbmaster så du kan finnas med på ”Aktuellt” sidan där vi meddelar vad som är på gång.
e-mail: giddeortler539@gmail.com

7.Utställaren kontaktar lokala tidningar och skriver en kort text där det står: Kulturcentrum Hölö Kyrkskola , utställarens namn, utställningens titel och innehåll, tid för vernissage och öppettider står. Utställningen skall vara öppen lör. o sön. kl. 12-16.
Mejladress till Östra Sörmlandsposten: redaktion@osp.nu
Rubricera mejlet till Kultur&Nöje
Länstidningen (LT) : Läs mer på lt.se.
Gå in på www.lt.se och fliken ”TIPSA OSS” klicka på ” och  lägg upp dit evenemang.
LT skall ha uppgifterna senast kl. 08.00 två vardagar före publicering. Det betyder senast på torsdag morgon före kl. 08.00. Ange ditt namn, adress och telefonnummer. Kontakta gärna journalist på respektive tidning och bjud in till ett möte när utställningen hängs/byggs eller till vernissage. Via tidning får du den bästa marknadsföringen.

8.Utställaren ansvarar för att lokalen är väl städad under utställningstiden. Efter nedtagning av utställning skall golvytor dammsugas och våttorkas, fönsterbrädor och lister våttorkas samt nummerlappar och upphängningstrådar avlägsnas. Städmateriel finns i städskåp.

Utställningsgruppens kontaktperson är Karin Magnusson. Vi arbetar för en mångsidig utställningsverksamhet med konst och hantverk. Välkommen att höra av dig! Tipsa gärna vänner och bekanta om möjligheten att visa konst och hantverk i Gula Salen.

  KHKlogotype
SKHF logo litenABFx-001

Utställningsverksamheten på Kulturcentrum Hölö Kyrkskola

Avtal mellan Kulturcentrum Hölö Kyrkskola, nedan kallad Kulturcentrum och

Namn……………………………………………………………………nedan kallad utställaren

Personnummer…………………………………………………………..

Adress……………………………………………………………………

Telefon…………………………………………………………………..

Kontaktperson

Utställarens personliga kontaktperson på Kulturcentrum är………………………………………………

Telefon…………………………………….

Allmänna villkor

– utställaren vaktar själv utställningen under hela perioden och för lista över antalet besökare i Gula salens gästbok

– ingen provision tas för försålda verk

– utställaren svarar själv för produktion och utskick av vernissagekort

– utställaren ansvarar för utformning av affisch samt spridning av densamma. Utställningsaffisch skall förses med

Kulturcentrums logga

– utställaren kan få hjälp med kopiering av affisch genom vår samarbetspartner ABF. I sådana fall skall affischen

förses med ABF:s logga som Kulturcentrum tillhandahåller

– utställaren håller utställningen öppen söndag mellan 11.00 och 15.00, andra öppettider får förekomma

– ett litet pentry i anslutning till Gula salen kan användas om utställaren vill bjuda på kall dryck, nötter,

salta pinnar e t c vid vernissage. Varma drycker, kaffebröd och smörgåsar får endast serveras vid tillfällen när

Kulturcentrums café är stängt.

– beachflaggor skall plockas in under den tid som det inte pågår någon utställning

Utställningsperiod och hyra

Utställaren hyr utställningslokalen i Gula salen under perioden………………………………………

Hyran för utställningsperioden är…………… kronor som betalas genom faktura som skickas från

Kulturcentrum Hölö Kyrkskola.

Utställaren har tillgång till Gula salen från fredag kl 09.00 före vernissagedagen till måndag kl 16.00 efter utställningen.

Under utställningsveckan kan lokalen uthyras till andra aktiviteter såsom filmvisning, möten o s v. Om utställaren

inte accepterar detta, debiteras hyra för hela veckan.

Ansvar

Skador på utställningslokalen/byggnaden som orsakas av utställarens försummelse ersätts av utställaren

Kulturcentrum tillhandahåller ingen försäkring som täcker skador eller förlust på konst p g a brand, inbrott, stöld, vattenskador eller dylikt (Kulturcentrum ersätter inga skador som uppkommer p g a ovanstående).

Utställaren ansvarar för att lokalen är väl städad under utställningstiden. Efter utställningen skall golvytor dammsugas

och våttorkas vid behov, fönsterbrädor och lister våttorkas samt nummerlappar och upphängningstrådar avlägsnas. Städmaterial finns i städskåp. Även trinetten skall städas och kylskåpet tömmas och torkas av vid behov.

Under utställningstiden hjälper utställaren (tillsammans med butiks- och cafépersonal) till med att hålla toaletterna rena och snygga för våra besökare.

Giltighet

Utställningslokalen är reserverad för utställaren i och med att detta avtal sändes/överlämnas undertecknat till

utställaren. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna får var sitt.

Avtalet är bindande.

Ort och datum Ort och datum

…………………………………….. ………………………………………..

…………………………………….. ………………………………………..

Utställare Kontaktperson

AVTAL MELLAN HYRESGÄST OCH KULTURCENTRUM

HÖLÖ KYRKSKOLA

Avtal mellan hyresgäst och Kulturcentrum Hölö Kyrkskola,

nedan kallad Kulturcentrum

Namn:……………………………………………………………………………..

Adress:……………………………………………………………………………..

Telefonnummer:……………………………………………………………………

Kontaktperson vid Kulturcentrum är:………………………………………………

Telefonnummer::……………………………………………………………………

Hyra för lokalen: ……………………………………………………………………

Datum för hyrestillfället:……………………………………………………………

Hyreskostnad:……………………………………………………………………….

Hyresgäst har tillgång till lokalen under tiden:………………………………………

Skador på lokalen/byggnaden som orsakas av hyresgästens försummelse ersätts av hyresgästen. Kulturcentrum tillhandahåller ingen försäkring som täcker skador eller förlust av hyresgästens egendom p g a brand, inbrott, stöld, vattenskador eller dylikt. Kulturcentrum ersätter inga skador som uppkommer p g a ovanstående.

Efter hyrestiden skall golvytor dammsugas och våttorkas vid behov, fönsterbrädor och lister våttorkas. Städmaterial finns i städskåp. Även trinetten skall städas och kylskåp tömmas och torkas vid behov. Hyresgästen skall även se till att toaletterna är rena och snygga för våra besökare.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna får var sitt.

Ort och datum Ort och datum

……………………………………… ………………………………….

……………………………………… ………………………………….

Hyresgäst Kontaktperson vid Kulturcentrum