Styrelsen för SKHF 2019

 Styrelsen för Sörmlandskustens Konst och Hantverksförening

Ordförande   Lena Hansjons lena.hansjons@gmail.com
Sekreterare Gidde Ortler  giddeortler@gmail.com
Kassör Sandra Oerther cracra69@icloud.com
Ledamot   SoniaWegler  sonia@wegler.se
Ledamot   Björn Karlsson post@bjornkarlsson.com
 Styrelse
Suppleant
Nasim Aghili nasim.aghili@gmail.com
Styrelse
Suppleant
Ulla Tenman
Valberedning
Suppleant
Karin Magnusson  karindockmakare@live.com
Medlemsregister Gidde Ortler giddeortler@gmail.com
Webbmaster Gidde Ortler giddeortler@gmail.com
 Revisor  Victoria Axelsson
 Revisor
Suppleant
 Eva Molnar  eva.molnar@tele2.se
Styrelsens
e-mailadress 
skhfholo@gmail.com