Anslagstavla

Kallelse till
Årsmötet för föreningen
Kulturcentrum Hölö Kyrkskola
Torsdagen den 17 mars 2016 kl 18.00
Plats Gula Salen
Förutom sedvanliga årsmötesförhandingar medverkar instrumentmakare Adrian Miranda som berättar om sitt arbete och spelar harpa.
Adrian M

Vi börjar med Adrian Miranda som är ett öppet möte, varefter årsmötet följer där enskilda medlemmar och de av Medlemsorganisationerna utsedda deltagarna har rösträtt.
Enligt stadgarna har de anslutna medlemsorganisationerna, som för närvarande är Hölö Mörkö hembygdsförening och Sörmlandskustens konst och hantverksförening, rätt att utse vardera 10 ledamöter till årsmötet.
Välkomna till årsmöte med föreningen Kulturcentrum Hölö Kyrkskola

Styrelsen valdes vid årsstämman den 17 mars 2016.
Nyval av fetstilta personer. 

Bo Ohlson/ordförande ( 1år kvar)
bo.ohlson@live.se
Lars-Gunnar Thor/kassör (1 år)
lars-gunnar@idala.nu
Börje Andersson/HBF ( 2 år)
bumle.a@telia.com
Agneta Flock/sekreterare /filmklubben(2 år)
agneta.flock@telia.com
Kerstin Öhrner/SKHF (Spinnverkstan) ( 1 år kvar)   kerstinohrner@hotmail.com
Ägidius Ortler hemsidan /vicesekreterare (1 år)
giddeortler539@msn.com
Ansa Borin /SKHF(viceordförande 2 år)

ansa@minpost.nu

Se mera detaljer under fliken Styrelsen 2016

 

Caféet öppet söndagar 11-15