Bli medlem och Kontakt med SKHF

Välkommenbrev för hemsidan mars 2017odtVill du kontakta styrelsen till SKHF
så kan du maila till   skhfholo@gmail.com
eller så tittar du under fliken STYRELSEN
för att nå dom enskilda ledamöter!!

för hemsidan kontaktar
Gidde Ortler 070 560 560 7
giddeortler539@msn.com