Carina Åkerman Fijal berättar om barnmorskorna arbetsvillkor